Se spune astăzi, 3 decembrie, Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Sofonie

A prorocului Tău, Doamne, Sofonie pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Ca pe uscat umblând Israel cu picioarele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: să cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Prorocule Sofonie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine te rugăm, prorocule, cel ce stai înaintea Scaunului lui Dumnezeu, să mijloceşti cu stă­ruinţă, să se dăruiască lumi­nare nouă, celor ce lăudăm, cu credinţă, cinstită pomenirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătatu-te-ai organ Dum­nezeiesc încăpător al Luminilor şi al darurilor Dumnezeiescului Duh, Preaînţelepte Sofonie. Pentru aceasta credincioşii, bucurându-ne, pe tine te fericim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: