Se spune astăzi, 9 noiembrie, Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Onisifor şi Porfirie

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Bucură-te, ceată a mucenicilor de la Sirmium, Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat, cei de Dumnezeu înţelepţiţi. Strălucind în arta modelării pietrei, pricepuţi v-aţi arătat în cunoaşterea Chipului Celui Adevărat al lui Hristos. Pe acesta lumii l-aţi descoperit, pe Supliciu şi pe cei din Sirmium i-aţi convertit. Pentru aceasta cu cetele Arhanghelilor împreună vă bucuraţi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Cânta-voi Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egiptului şi ai acoperit pe Faraon cu căruţele lui şi puterea lui.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a pomenirea ta cea cinstită, aducând celor ce te laudă cu credinţă folosire Dumnezeiască, întru care te rugăm, adu-ţi aminte de noi toţi, fericite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având cugetul tău cel viteaz plin de îndrăznire, de Dumnezeu insuflate, nu ai luat în seamă porunca cea fără de socoteală, căci bucurându-te ai pătimit, fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Onisifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Amin.

Filed under: Rugaciunea zilei