Se spune azi, 26 aprilie, Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea Împăratului Puterilor Celor Cereşti stai purtând cunună, Sfinte Vasilevs purtătorule de Dumnezeu, har şi milă cerând pentru toţi cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărăţit-ai peste patimile trupului şi ai călcat pe împăratul cel fără de Dumnezeu, care poruncea să te lepezi de Împăra­tul Cel Ceresc, Fericite Vasilevs.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca pe un păzitor al Dumneze­ieştilor Porunci celor împărăteşti, te-a uns cu Dumnezeiască ungere de împărăţie Împăratul Slavei şi te-a împodobit cu cununa muceniciei, fericite părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,