Se spune cu mare iubire astăzi, 16 aprilie, Rugăciunea către Sfânta Muceniță Agapia

”Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, adu-ne vindecarea și liniștea în case, Hristoase Dumnezeule.

Prin credinţă într-aripându-ţi tare sufletul, Sfântă Muceniţă Agapia, arătat ai ruşinat pe cel viclean şi mulţime mare de oameni ai adus lui Hristos, fericită şi purtând porfiră de sângiuri te veseleşti acum împreună cu îngerii.
Iubind muceniţă mai mult cele nevăzute decât pe cele văzute, ai biruit pe demonii cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi.

Cu unire cugetătoare de Dumnezeu împotrivindu-te celor potrivnici, ai câştigat Dumne-zeiască biruinţă şi te-ai învred¬nicit de Dumnezeieştile cununi.

Rugăciune 16 aprilie – Cu Dumnezeiască cuviinţă logodindu-te cu Domnul, ai adus Lui zestre sângele şi junghierea, tânără purtătoare de luptă şi după vrednicie ai câştigat Cămara cea Dumnezeiască de mire, neîncetat umplându-te de Lumină Neapusă.

Pentru aceasta săvârşind în duh sfântă şi cinstită pomenirea ta, slăvim pe Mântuitorul Hristos şi cu credinţă strigăm: Cere-I lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli, vindecare de boli și ferire de rele să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

Amin!”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,