Se spune pe 12 MARTIE rugăciunea Sfântului Teofan Mărturisitorul pentru ferirea de boli

”Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teofan, părintele nostru.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre!

Îndrumă spre toată fapta bună viaţa mea, cuvioase, nete¬zind cărarea înfrânării cu ru-găciunile tale, părinte; pe care mă învredniceşte cu tărie, feri¬cite, bine a merge.

Dorind după dragostea lui Iisus, ai alungat desfătările şi tulburările vieţii şi călugărindu-te, ca un înger ceresc ai vieţuit pe pământ, dar de minuni izvorând, preacuvioase.

Pentru aceasta, acum, la pomenirea ta cea sfântă şi purtătoare de lumină, cu credinţă te lăudăm pe tine şi cu glas strigăm ţie: purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Preacuvioase Părinte Teofan roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli și protecție divină familiei să dăruiască celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta.

Amin!”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,