Se spune pe 19 Mai Rugăciunea Sfântului Patrichie pentru iertarea păcatelor

”Mucenicul tău, Doamne, întru nevoinţele lui, cununile nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre și ajută-ne să ne împlinim dorințele imposibile, Hristoase Dumnezeule.

Grăitorul de Dumnezeu înfierbântându-se de râvna dreptei credinţe, a veştejit văpaia înşelăciunii, grăind fără sminteală ritoriceşte dogmele cuvântării de Dumnezeu, şi cu adevărat înţelepţind pe toţi către cunoştinţă dumnezeiască.
Cel ce ai întărit din început cerurile întru pricepere, şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase, mă întăreşte; că nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Trecut-aţi apa încercărilor şi focul chinurilor şi învederat ai primit acum repaosul cel veşnic în locaşurile cele cereşti, întru care dănţuind neîncetat, purtând cununi, izbăvește-ne pe noi de primejdii, pătimitorule.

Amin!”

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,