Se spune pe 9 mai Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Isaia

A prorocului Tău Isaia, pomenirea, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cânta-voi Ţie, Doamne…

Stih: Sfinte Prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminează-mă, Doamne Dumnezeul meu, şi mă îndreptează luminat a lăuda mărită şi cinstită prăznuirea dumnezeiescului proroc.

Stih: Sfinte Prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărind pe pământ trâmbiţa cu glas dumnezeiesc a lui Isaia prorocul, a chemat pe cei hrăniţi de Biserică să prăznuiască pomenirea lui.

Stih: Sfinte Prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Supunând patimile trupului cu tăria sufletului, te-ai învrednicit a vedea slava Atotţiitorului, purtătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind toată lumina Duhului, mărite, ai prorocit taina cea de negrăit a rânduielii cuvântului.

Stih: Sfinte Prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicatu-te-ai către înălţimea cerească, şi ai arătat lumina dreptei credinţe, şi deşertăciunea idolilor şi slăbiciunea lor o ai ruşinat.

Stih: Sfinte Prorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Isaia prorocea de Stăpânul, piatră din Sion preacinstită, care va să se pună în vârful unghiului, ca să împreune lumea într-una.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,