Se spune spre iertare astăzi, 19 aprilie, Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Pafnutie

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Veniţi să săvârşim prăznuiea cea de peste an a pătimi¬torului Sfânt Pafnutie, lăudându-l cu cântări luminate şi să slăvim pe Cel Ce l-a încununat pe el.

Ca un luminător ai strălucit în lume, slujitorule al lui Iisus, Preafericite Pafnutie. Pentru aceasta prăznuim astăzi sfinţită pomenirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu dogme ai luminat pe poporul cel preaales, ierarhe şi ai băut paharul Domnului prin sabie luptându-te cu tărie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,