Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ţii în dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale împărăţiei Tale. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta, celor care cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veşniciei. Cu slavă s-au arătat, din prima zi şi până acum, darurile Proniei Tale cele îmbelşugate. Îţi mulţumesc şi strig cu toţi cei care Te cunosc pe Tine:


Slavă Ţie, Celui ce m-ai chemat la viaţă,


Slavă Ţie, Celui ce mi-ai arătat frumuseţea lumii,


Slavă Ţie, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul ca pe o carte veşnică a înţelepciunii,


Slavă veşniciei Tale, ce se arată în lumea cea vremelnică,


Slavă Ţie, pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse,


Slavă Ţie, pentru fiecare suspinare a încercărilor mele,


Slavă Ţie, pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie,


Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Amin!

Filed under: Uncategorized