Spune această rugăciune făcătoare de minuni, ASTĂZI, când îl sărbătorim pe Sfântul Nectarie

rugăciune făcătoare de minuni

Dacă treci printr-o perioadă destul de grea a vieții tale, dacă suferi de vreo boala, rugăciunea către Sfântul Nectarie pentru întreaga lume îță poate fi de ajutor.

Rugăciunea către Sfântul Nectarie pentru întreaga lume

”Doamne Iisuse Hristoase, Ţie ne închinăm şi Ţie îţi mulţumim din adâncul inimii, pentru că, din dumnezeiasca Ta dragoste, ne-ai dăruit nouă mulţime mare de sfinţi, ca să ne fie nouă pilde, ca să mijlocească şi să se roage pentru noi, şi, prin lucrările lor minunate, prin viaţa şi minunile lor, să slăvească preacinstitul şi de mare cuviinţă Numele Tău.

Binecuvântează, Doamne, praznicul acesta pe care îl săvârşim astăzi spre cinstirea sfântului, slăvitului Părintelui nostru, Nectarie, Episcopul Pentapolei, făcătorul de minuni.

Tu, Doamne, cel ce întru sfinţi te odihneşti, învredniceşte-ne ca Sfântul Nectarie să se facă nouă scară, pe care suindu-ne să ne apropiem de Tine, şi să luăm de la Tine Harul Tău, mila Ta cea mare, şi dumnezeiasca Ta binecuvântare.

Primeşte, Preasfinte Stăpâne, mijlocirile şi rugăciunile Sfântului Părintelui nostru Nectarie, pentru că, fiind noi nevrednici să ne rugăm nemijlocit Ţie, veşnicul Împărat al slavei, alergăm către Sfântul nostru apărător, Nectarie, zicându-i:

Sfinte al lui Dumnezeu Nectarie, cel tare în credinţă şi pildă de răbdare şi stăruinţă, de smerită-cugetare şi nerăutate, cu evlavie cinstim sfânta ta pomenire şi te rugăm pe tine, cel ce cu nedreptate ai fost defăimat și cumplit ai fost încercat în prigoane și în izgonirea din Alexandria, iartă-i pe prigonitorii tăi ce s-au mutat din lumea aceasta, iar pe noi apără-ne și păzește-ne de tot răul și alunecarea.

Mijlocește, Sfinte Nectarie, către Domnul Dumnezeu, pentru întărirea și propășirea Patriarhiei României, a Întâistătătorului acesteia, a clerului și a turmei sale.

Roagă-te, Sfinte al lui Dumnezeu, ca Domnul și Mântuitorul și Izbăvitorul nostru să-i întărească în credința ortodoxă prin dumnezeiasca Sa putere și al Său har pe cei mici și pe cei mari; să-i călăuzească pe cei tineri și să-și reverse cu îmbelșugare bunătățile Sale peste poporul nostru.

Sfinte al lui Dumnezeu Nectarie, Tu care cu atâta evlavie ai cinstit-o pe Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului nostru, fă-te rugător smerit al ei, ca să acopere și să apere poporul nostru și să aducă în lumea întreagă pace, bună înțelegere și dragoste, spre slava numelui Preasfintei Treimi. Amin.”

Filed under: SarbatoriTagged with: