Spune rugăciunea „Iată-mă în fiecare clipă în care sunt reînviat de Duhul Tău Sfânt” și Dumnezeu te va asculta

O, Doamne! Ce îți voi aduce ție, decât îți mulțumesc pentru continua, cea mai mare față de mine și față de oamenii milei Tale? Căci iată-mă în fiecare clipă în care sunt reînviat de Duhul Tău Sfânt, în fiecare clipă respir aer, cu vărsat, ușor, plăcut, sănătos, întărit, luminos, și vioi și viu, hrană spirituală și spirituală cu dulcele și animalul și bând la fel

– Sfânta Taină trupurile și sângele tău, și cu mâncare și băutura adevărate; mă îmbraci cu straie strălucitoare, frumoase, ale regelui – de unul singur, după Scriptura: în Hristos cel botezat, în Hristos, în Hristos, în Hristos , în Hristos au fost acoperite [Gal. 3, 27], și hainele frumusețea din și în afara templului; curăță-mi păcatele, vindecă-mi și curăță-mi păcatele, și curăță-mi păcatele, multe și înspăimântătoare, vei lua sufletul meu în puterea harului imens, înțelepciunii și fortăreaței; împlinește prin Duhul Tău Sfânt, Duhul Sfânt, har, har, oferind sufletului meu adevăr, pace și bucurie, spațiu, putere, îndrăzneală, curaj, cetate; sănătate prețioasă și învață-mi mâna dreptății [Ps. 143, 1] cu duşmanii invizibili ai mântuirii mele şi cu vrăjmaşii sfinţilor şi puterea slavei Tale – cu duhurile cerului; te vei căsători cu faptele mele, spre numele Tău. Mulțumesc, slăvit și binecuvântat pentru toate acestea, puterea bună a Dumnezeului, Mântuitorul nostru, binefăcătorul nostru.

MAI POȚI CITI ȘI Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele, roagă-te Lui Iisus Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul!

Dar tu cunoști tainele, așa cum am cunoscut eu, omul și alți oameni din poporul Tău, să te cunoască, Tatăl tuturor, harul Tău, înțelepciunea și puterea Ta și te vor preamări cu Tatăl și Duhul Sfânt acum și Pururea și pentru totdeauna.

Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: