Sufletul tulburat şi zdruncinat [Faptele Apostolilor 15.24]

În Faptele Apostolilor 15 : 5 scrie că : „unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise”.

În Faptele Apostolilor 15 : 23 – 29 este notată decizia Conciliului din Ierusalim, cu privire la învăţătura (nerecunoscută de Biserică), prin care Neamurilor li se cerea respectarea Legii :

„Apostolii, prezbiterii şi fraţii : către fraţii dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune !
Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea ; noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel, oamenii aceştia care şi-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos.

Am trimis, dar, pe Iuda şi pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleaşi lucruri.
Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică : să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi !” … ”.
Vom studia doar versetul 24 unde este notat ce efect a avut asupra credincioşilor dintre Neamuri, cererea iudaizatorilor (cum sunt numiţi Evreii care alătură Harului, cerinţa respectării Legii Lui Moise, Lege care nu poate fi respectată deoarece nu mai există Templul de la Ierusalim, în care se aduceau jertfele) :

„Fiindcă am auzit că unii,
1. plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră,
2. v-au tulburat prin vorbirile lor şi
3. v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea …”. (Fapte 15 : 24)

Vom reda acest verset şi în traducerea N.I.V. :

„Am auzit că unii au ieșit de la noi fără autorizația noastră și v-au deranjat, tulburându-vă mintea prin ceea ce au spus …”.

________________________________________
Trei adevăruri :

1. respectarea Legii nu a fost cerută credincioşilor de către Biserică ci de către : „unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră”. Pentru „plecaţi” în greacă este folosit exelthontes care provine din exerchomai şi înseamnă : „a merge sau a ieși din”. Este exact ce avea să spună apostolul Pavel în Fapte 20 : 30 „ … se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor”.
2. o astfel de cerinţă i-a tulburat pe credincioşii dintre Neamuri care erau sinceri : „v-au tulburat sufletele”. Pentru a tulbura este folosit gr. etaraxan din tarassó : „a se agita, a se tulbura”. A tulbura înseamnă : „A-și pierde sau a face să-și piardă liniștea”. (DEX, 2009) Cuvântul folosit pentru a tulbura [gr. etaraxan] este explicat în Lexiconul Biblic astfel : „tarássō – a pune în mișcare ceea ce trebuie să rămână nemișcat (în largul său); a „tulbura” („a agita”), provocând … agitație emoțională („supărat”) …”.
3. „v-au zdruncinat sufletele”. Pentru „a zdruncina” este folosit gr. anaskeuazontes. În Lexiconul Biblic este notat că acest cuvânt este „folosit doar în Fapte 15 : 24” şi „se referă la oameni cu teologie falsă (amestecată) care încearcă să „reorganizeze” teologia celorlalți !” Pe vremea aceea „a zdruncina” era folosit pentru un obiect care fiind mutat din loc, nu era de găsit, iar acest fapt producea o agitaţie interioară.

În Galateni 2 : 16, apostolul Pavel a scris :
„Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii ; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii”.
Mântuirea este prin credinţa în Jertfa Domnul Isus şi numai prin credinţa în EL omul este socotit neprihănit de Dumnezeu.

Tulburările interioare pot fi explicate şi prin faptul că o învăţătură greşită aduce neliniştea în sufletul credinciosului imatur, care nu este sigur de ceea ce crede.

Remediul ? Memorarea exactă a Cuvântului Lui Dumnezeu şi trăirea unei vieţi focalizată pe ascultarea de Dumnezeu.

Sursa: cezareea

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,