Tag: 12

Rugăciune Sfântă astăzi, 12 aprilie, la Sf Sava Gotul

Apărătorului credinţei drept măritoare în Hristos şi marelui purtător de chinuri, care în epoca străveche pe pământul nostru a strălucit, veniţi toţi iubitorii de mucenici să-l lăudăm şi cu evlavie să-i cântăm: Bucură-te, Sava Mucenice, alesule ostaş al lui Iisus Hristos!

Îngerească viaţă din tinereţe ai petrecut, fericite Sava, cu cuvântul şi cu fapta părţile Buzăului le-ai luminat şi slujirea …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 12 MARTIE rugăciunea Sfântului Teofan Mărturisitorul pentru ferirea de boli

”Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teofan, părintele nostru.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre!

Îndrumă spre toată fapta bună viaţa mea, cuvioase, nete¬zind cărarea înfrânării cu ru-găciunile tale, părinte; pe care mă învredniceşte …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Să rostim cu iubire astăzi, 12 octombrie, Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Prov, Tarah şi Andronic

De isprăvile sfinţilor mucenici Puterile Îngereşti foarte s-au mi­nunat; că fiind un trup muri­tor, pe vrăjmaşul cel fără de trup cu Puterea Crucii nevoindu-se tare, l-au biruit nevăzut. Şi acum se roagă Domnului să se miluiască sufletele noastre.

Pe Faraon cel ce era purtat în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,