Tag: 24

În douăzeci şi patru de ore, afierosiţi măcar o jumătate de oră pentru a spune rugăciunea

În douăzeci şi patru de ore, afierosiţi măcar o jumătate de oră pentru a spune rugăciunea. Să faceţi aceasta la orice oră, dar mai de preferat la orele 10-11 noaptea. S-o rostiţi cu implorare, rugător, plângător: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă”.

Cultivaţi aceasta şi veţi vedea ce rod va face. De la jumătate de oră o vei spune apoi o oră, …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Se spune pe 24 iulie, către Sfânta Muceniţă Hristina, Rugăciune puternică la vreme de necaz şi de întristare

Mieluşeaua ta, Iisuse, Hristina, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc, şi spre Tine căutând mă chinuiesc, şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu botezul Tău, şi pătimesc pentru Tine, că să şi împărăţesc întru Tine, şi mor pentru Tine, că să viez întru Tine, ci ca pe o jertfă fără prihană primeşte-mă pe mine, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune astăzi, 24 iunie, Canon de rugăciune la Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul

Proorocule şi Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine nu ne pricepem noi, cei ce cu dragoste te cinstim; că nerodirea celeia ce te-a născut şi amuţirea părintelui tău s-a dezlegat, întru slăvită şi cinstită naşterea ta şi Întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduieşte.

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune astăzi, 24 mai, Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat

Al răbdării stâlp ai fost râvnind cuvioase, părinţilor celor mai dinainte: lui Iov întru patimi, lui losif întru ispite şi vieţii celor fără de trup fiind în trup. Simeoane părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Pe Faraon cel ce se purta în căruţe, l-a cufundat toiagul lui Moise cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune astăzi, 25 aprilie, Canon de rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu

Învăţat fiind de Apostolul Petru, te-ai făcut Apostol al lui Hristos şi ca un soare ai strălucit marginilor, podoaba alexandri¬nilor ai fost, fericite, căci prin tine Egiptul s-a eliberat de înşelăciune şi ca un stâlp al Bisericii, prin învăţătura ta cea Evanghelică pe toţi ai luminat. Pentru aceasta luminat cinstind, pomenirea ta prăznuim, de Dumnezeu grăitorule Sfinte Apostole Marcu; roagă …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se rostește astăzi, 24 aprilie, Mare Rugăciune la Sfânta Elisabeta, pentru Vindecarea de Boli

„Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Elisabeta, duhul tău.

Fiind înconjurat din toate părţile de furtunile …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 24 martie Rugăciunea Sfântului Zaharia Protectorul

”A prorocului Tău, Doamne, Zaharia pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad; şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Adâncimi de Minuni şi Noian de daruri cunoscându-te şi lămurit ştiindu-te pe …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rugăciunea pe care trebuie să o spui astăzi, 24 februarie

„Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă că astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajba am să fac şi astfel, ţinând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi că rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, că nici umbră gândurilor rele să …

Citeste mai mult >

Filed under: Învățături, Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune astăzi, 24 septembrie, rugăciune pentru DREAPTA CREDINȚĂ către SFÂNTA Muceniță Tecla

O, Sfântă Tecla cea întocmai cu apostolii, prima între mucenițe, alesul vlăstar al Iconiei, care, la auzul propovăduirii Sfântului Apostol Pavel, de dragostea lui Hristos te-ai rănit și ai făgăduit că nici părinții tăi, nici mânia, nici amenințările sau chinuirile tiranilor fără de omenie nu te vor mai despărți de Mirele tău cel ceresc.

 Tu, cea preacinstită, primind binecuvântarea „Apostolului …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Să rostim cu nădejde sfântă, astăzi 24 august, Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Eutihie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Ca pe uscat umblând Israel în adânc a luat urma şi pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,