Tag: 26

Pe 26 iulie nu uita de Rugăciunea pe care este bine să o spui pentru a avea copii

Sfinte al lui Dumnezeu, Ioanichie, ne rugăm ție ca cel ce ești mijlocitor înaintea Tatălui Ceresc, să ne întărești în dreapta credință, să fim plini de dragoste față de aproapele, să avem în casele noastre binecuvantarea lui Dumnezeu, spor în cele ale noastre, pace și înțelegere. Ție ne rugăm ca fiii noștri să fie înțelepți, cu dragoste față de părinți, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune pe 26 iunie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios David din Tesalonic

Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte David, duhul tău.

Calul şi călăreţul în Marea Roşie, Cel …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune astăzi, 26 mai, Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Carp, unul din cei şaptezeci

Apostole Sfinte Carp, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cânta-voi Ţie Doamne Dumnezeul meu, că ai scos pe popoare din robia Egiptului şi ai acoperit pe Faraon cu căruţele lui şi puterea lui.

Stih: Sfinte Apostole Carp, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce cu dragoste săvârşesc purtătoarea de lumină, sfinţită şi prealăudată …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune azi, 26 aprilie, Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea Împăratului Puterilor Celor Cereşti stai …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Pe 26 martie se spune Rugăciune la Soborul Sfântului Gavriil pentru înlăturarea de necazuri și boli

Mare Voievod al Oştilor Ce¬reşti, rugămu-te pe tine, noi nevrednicii, ca prin rugă¬ciunile tale să ne acoperi pe noi, cu acoperământul aripilor mă¬ririi tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi strigăm: izbăveş-te-ne din nevoi, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

Pe cei ce cu vrednicie au slujit Biserica mântuitoare şi n-au …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Rugăciunea din 27 februarie, se rostește către Sfântul Procopie pentru luminarea și limpezirea minții

“Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Procopie, părintele nostru.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Luminându-te cu Lumina şi cu Strălucirea cea peste fire a lui Hristos, ai nimicit năvălirile patimilor prin cumpătare, strigând …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Citește azi, 26 februarie, Rugăciunea către Sfântul Porfirie și EL te va proteja de boală și probleme

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , , ,

Să rostim astăzi, 26 august, Rugăciune pentru înţelegerea în familie, către Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia

O, sfinţită pereche, Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, fericiţilor soţi şi vitejilor pătimitori! Auziţi-ne pe noi, care ne rugăm vouă cu lacrimi, şi trimiteţi asupra noastră toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre, şi rugaţi-L pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască şi să facă cu noi după îndurările Sale, ca să nu pierim în păcatele noastre.

Aşa, Sfinţilor Mucenici …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,