Tag: 26

Pe 26 martie se spune Rugăciune la Soborul Sfântului Gavriil pentru înlăturarea de necazuri și boli

Mare Voievod al Oştilor Ce¬reşti, rugămu-te pe tine, noi nevrednicii, ca prin rugă¬ciunile tale să ne acoperi pe noi, cu acoperământul aripilor mă¬ririi tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul şi strigăm: izbăveş-te-ne din nevoi, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus.

Pe cei ce cu vrednicie au slujit Biserica mântuitoare şi n-au …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Rugăciunea din 27 februarie, se rostește către Sfântul Procopie pentru luminarea și limpezirea minții

“Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Procopie, părintele nostru.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Luminându-te cu Lumina şi cu Strălucirea cea peste fire a lui Hristos, ai nimicit năvălirile patimilor prin cumpătare, strigând …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Citește azi, 26 februarie, Rugăciunea către Sfântul Porfirie și EL te va proteja de boală și probleme

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , , ,

Să rostim astăzi, 26 august, Rugăciune pentru înţelegerea în familie, către Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia

O, sfinţită pereche, Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, fericiţilor soţi şi vitejilor pătimitori! Auziţi-ne pe noi, care ne rugăm vouă cu lacrimi, şi trimiteţi asupra noastră toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre, şi rugaţi-L pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască şi să facă cu noi după îndurările Sale, ca să nu pierim în păcatele noastre.

Aşa, Sfinţilor Mucenici …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,