Tag: 28

Pe 28 iulie se spune Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu

Înger în trup, temelie a sihaştrilor, Sfântul Pavel Măritul, împodobitorul cel dintâi al Mănăstirii Xiropotamului, cheamă de sus mulţimea îngerilor; iar de jos adună cetele ucenicilor săi, ca să cânte cu cântări, dumnezeiască pomenirea sa.

Toată dăruirea la oameni de sus se pogoară, de la Tine, Părintele luminilor; pentru aceasta şi mie, celui ce doresc a lăuda cu cântări prealuminată …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune cu evlavie, pe 28 iunie: Canon de rugăciune la Sărbătoarea Aducerii moaştelor Sfinţilor Mucenici doctori fără de arginţi Chir şi Ioan

Minunile sfinţilor Tăi mucenici, zid nebiruit ne-ai dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule; pentru rugăciunile lor, sfaturile păgânilor le risipeşte şi sceptrurile Împărăţiei le întăreşte, ca un bun şi de oameni iubitor.

Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a izbăvit din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Cu harul …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului se spune astăzi, 28 mai

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nichita, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu vărsarea …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se citește pe 28 aprilie Rugăciunea scurtă a Sfinților Apostoli Iason şi Sosipatru pentru iertarea de păcate

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Apostolilor cei ce staţi acum înaintea Scaunului lui Hristos, aduceţi-vă aminte totdeauna de noi care vă lăudăm pe voi, căci aţi primit har de a vă ruga pentru noi.

Doimea Apostolilor cea cinstită, cereţi de la Preaînduratul Hristos, să mi se dea har, ca să vă …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se rostește pe 28 Februarie, o Rugăciunea puternică spre Sfântul Vasile Mărturisitorul pentru protejarea familiei de rele

”Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Vasile. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele lor și ne protejezi familiile celor ce aleargă la tine cu credinţă.

Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Să rostim astăzi, 28 august, Rugăciune către Cuviosul Moise Arapul pentru vindecarea de patimi

Mare este puterea pocăinţei! Nemăsurată este puterea lui Dumnezeu! Tu, Cuvioase Moise, dintâi ai fost tâlhar, însă apoi te-ai îngrozit de păcatele tale, ai dobândit frângere de inimă pentru ele şi întru pocăinţă ai intrat în cinul monahicesc, şi astfel, întru mare plângere pentru fărădelegile tale de mai înainte şi întru ostenicioasele nevoinţe ale postirii şi rugăciunii ai petrecut zilele …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,