Tag: 4

4 rugăciuni scurte dar deosebit de puternice pentru omul aflat în boală și suferință

Rugăciunea bolnavului către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu:

O, Maică Sfântă a celor ce cheamă cu evlavie numele tău! O, grabnică ajutătoare a neamului creştinesc, nădejde a celor deznădăjduiţi! La tine alerg când mă aflu în necazuri şi în dureri, aşteptând milostivirea ta.

Nici un muritor nu a cunoscut o durere mai mare decât ai cunoscut-o tu, atunci când L-ai …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,

Se spune astăzi, 4 august, rugăciune către Sfinţii şapte tineri din Efes. Rugăciune puternică pentru uşurarea sufletelor apăsate de grele poveri

Mari sunt isprăvile credinţei! În peşteră, ca într-o cămară împărătească, au petrecut cei şapte sfinţi tineri şi fără stricăciune au murit. Iar după multă vreme, ca dintr-un somn s-au sculat, pentru încredinţarea învierii tuturor oamenilor. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.

Veniţi, popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărţit marea şi a trecut pe …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 4 iulie: Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Marta

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Marta, duhul tău.

Rănită fiind cu dumnezeiescul dor al bunătăţilor …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 4 iunie, Rugăciune către Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion, Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel

Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion, căutaţi acum spre noi, cei care cu umilinţă cădem înaintea sfintei voastre icoane şi cinstim sfintele voastre moaşte, şi ca unii care v-aţi învrednicit de mare cinste înaintea Atotputernicului Dumnezeu rugaţi-vă Acestuia să ne izbăvească de toate necazurile şi primejdiile şi să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Şi ca cei care sunteţi podoaba şi …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

La mulți ani, Sfânta Monica! Cine este această MARE Sfântă

Sfânta Monica s-a născut în orașul african Tagaste în anul 322, din părinți creștini. Nu știm foarte multe despre tinerețile ei, pentru că cele mai multe informații ne sunt oferite de fiul ei, Fericitul Augustin, în capitolul al nouălea al Confesiunilor sale.

Astfel, știm că s-a căsătorit cu Patritius, care era păgân și era angajat al statului roman. Soacra ei …

Citeste mai mult >

Filed under: SarbatoriTagged with: , , ,

Se rostește astăzi, 4 mai, sfânt Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Pelaghia

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Pelaghia, duhul tău.

Adâncul Mării Roşii, cu urme neudate, pedestru …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se citește astăzi, 4 aprilie, Rugăciunea Sfântului Iosif Vindecătorul

”Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Iosif, părintele nostru.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca prin cântările tale să mântuiască sufletele noastre, să ne apere de boală și necazuri.

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,