Tag: apărătorea noastră în sfânta zi a înfricoșatei judecăți

Rugăciune către Maica Domnului, apărătorea noastră în sfânta zi a înfricoșatei judecăți

O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Împărăteasa Cerului și a pământului, milostivește-Te spre noi, păcătoșii robii Tăi, și spre tot neamul omenesc, și ne curățește de toată răutatea și de nălucirile lui Antihrist, ca să putem ieși cu candela aprinsă întru întâmpinarea Mirelui și Dreptului Judecător, când va veni pre norii cerului înconjurat de sfinții îngeri.

Fericit suflet va fi …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,