Tag: aprilie

Se rostește pe 29 aprilie Rugăciunea scurtă a Celor 9 Mucenici din Cizic, protectorii familiei

”Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Mucenicilor cei purtători de chinuri, care cu adevărat vă veseliţi de Frumuseţile Cele Dumnezeieşti şi din destul vă îndulciţi din Izvorul desfătării şi …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se citește pe 28 aprilie Rugăciunea scurtă a Sfinților Apostoli Iason şi Sosipatru pentru iertarea de păcate

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Apostolilor cei ce staţi acum înaintea Scaunului lui Hristos, aduceţi-vă aminte totdeauna de noi care vă lăudăm pe voi, căci aţi primit har de a vă ruga pentru noi.

Doimea Apostolilor cea cinstită, cereţi de la Preaînduratul Hristos, să mi se dea har, ca să vă …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 27 aprilie Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului, Episcopul Ierusalimului

Pe tine rudenia lui Hristos, Sfinte Simeon, ierarh şi mucenic tare, cu sfinţenie te lăudăm, cel ce ai pierdut înşelăciunea şi ai păzit credinţa. Pentru aceasta prăznuind astăzi preasfântă pomenirea ta, dezlegare de păcate luăm prin rugăciunile tale.

Preasfinţite Simeon, care stai înaintea Stăpânului purtând cunună, cere dezlegare păcatelor, pentru cei ce cu dragoste săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune azi, 26 aprilie, Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasilevs, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înaintea Împăratului Puterilor Celor Cereşti stai …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune astăzi, 25 aprilie, Canon de rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu

Învăţat fiind de Apostolul Petru, te-ai făcut Apostol al lui Hristos şi ca un soare ai strălucit marginilor, podoaba alexandri¬nilor ai fost, fericite, căci prin tine Egiptul s-a eliberat de înşelăciune şi ca un stâlp al Bisericii, prin învăţătura ta cea Evanghelică pe toţi ai luminat. Pentru aceasta luminat cinstind, pomenirea ta prăznuim, de Dumnezeu grăitorule Sfinte Apostole Marcu; roagă …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se rostește astăzi, 24 aprilie, Mare Rugăciune la Sfânta Elisabeta, pentru Vindecarea de Boli

„Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Elisabeta, duhul tău.

Fiind înconjurat din toate părţile de furtunile …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se citește pe 21 aprilie Rugăciunea Sfântului Mucenic Ianuarie, pentru ocrotire

”Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lui, în pace îndreptează viaţa noastră, ferește-ne de rele și necazuri și dă-ne sănătatea mult dorită.

Fiind înflorit cu Lumina Sfântului Duh, dănţuind în mijlocul cuptorului, te-ai asemă¬nat cuvioşilor tineri cei de mai înainte, preafericite.

Mulţimea călcătorilor de lege, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Rugăciunea zilei de 20 aprilie. Rostește-o pentru sănătate, fericire și liniște sufletească

„Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă ru¬gă¬ciu¬nea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele.

Ia aminte spre mine şi mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea şi m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut asupra mea. Temere şi cutremur au venit peste mine şi întunericul …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune spre iertare astăzi, 19 aprilie, Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Pafnutie

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Veniţi să săvârşim prăznuiea cea de peste an a pătimi¬torului Sfânt Pafnutie, lăudându-l cu cântări luminate …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rugăciune mare care se spune azi, pe 18 aprilie! Pentru sănătate, ajutor în viață și împlinirea tuturor dorințelor bune! Nu lăsa să treacă ziua fără să spui, așa:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,