Tag: binevenit

Iisus este binevenit în casa ta? Amin

Cum trebuie sa se incheie fiecare rugaciune crestina?

Cei cu inimile pline de mângâierea harului nestricăcios pot să rabde toate lipsurile şi năpastele, prefăcându-le într-un praznic al bucuriei duhovniceşti; însă foamea unei inimi împietrite, de la care s-a depărtat mângâierea dumnezeiască, este o suferinţă fără alinare.

Nu este chin mai mare decât acela al unei inimi nesimţitoare şi învârtoşate, care …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,