Tag: citit

Citit-aţi ceva despre rugăciunea lui Iisus?

Trebuie să ne îndreptăm către Domnul, coborându-ne cu mintea în inimă şi acolo să rămânem, chemându-L.

 Dacă noi am îndeplini fără abatere această mică pravilă: întărindu-ne cu mintea în inimă; să stăm, în faţa Domnului cu frică, cu evlavie şi cu credinţă, atunci n-ar mai apare niciodată în noi nu numai dorinţele şi simţămintele pătimaşe, dar nici gândurile zadarnice.


Citit-aţi …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,