Tag: da

Despre iertarea care nu se dă!

Cât de mult vor suferi cei chemați de Împăratul Nemuritor la masa nupțială și nu au venit! Fiecare Liturghie este o Cină de taină. Ce durere mare vor avea ei, așa cum și cinstea oferită este unică, irepetabilă și foarte mare! Ce mult se vor tângui cei care au pierdut Sfânta Împărtășanie! Cât de mult se vor osândi cei care …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Mâna celui ce dă

Argint şi aur nu am, dar ce am, aceea iti dau. (Fapte Apostolilor 3, 6)

Ne putem ajuta aproapele nu numai cu aur sau cu argint. Nu oricine are bani, în schimb oricine, bătrân sau tânăr, sărac sau bogat, printr-o vorbă bună poate încălzi sufletele, prin compasiunea frăţească poate ușura suferinţa altuia. Nici o mișcare bună a inimii nu va …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Dă, Doamne, să fiu gata și eu!

Sunt gata (Romani 1, 15; Faptele Apostolilor 21, 3)

Gata de slujire, gata de suferință, gata de moarte: iată pentru ce se pregătea Apostolul Pavel! Să dea Dumnezeu să ne arătăm și noi la fel pregătiți pentru toate câte alcătuiesc voia lui Dumnezeu privitoare la noi! Convertirea lui Pavel a fost deplină, fără întoarcere. În el nu era nici urmă …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Dă din sărăcia ta…și îți vei salva inima

– Gheronda, Apostolul Pavel spune; „Pe dătătorul de bunăvoie îl iubește Dumnezeu” (II Corinteni 9, 7). Eu cu de-a sila dăruiesc sau fac vreun lucru bun.

– Suntem copiii lui Dumnezeu şi este de datoria noastră sâ săvârşim binele, fiindcă Dumnezeu este numai dragoste. Ai văzut văduva care l-a găzduit pe Proorocul Ilie? Era închinătoare la idoli, dar ce dragoste …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Dumnezeu ne dă nouă ceea ce vedem noi în aproapele

De regulă, asceții care au căzut în păcate mari, despre care ne mărturisesc patericele, au ajuns la aceasta din cauză că judecau pe alții. Dumnezeu dă această lecție pentru a ne dezvăța să judecăm păcate străine.

umnezeu ne dă nouă ceea ce vedem noi în aproapele. De vom vedea sfințenie, sfințenie dobândim, iar de vom vedea răutate, răutate primim în …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

De ce te dai bătut?

Fiul meu preaiubit, sufletul meu! De ce te laşi cuprins de întristare? De ce deznădăjduieşti? De ce te dai bătut? Aşa de uşor părăseşti tu lupta?

Dumnezeu a îngăduit demonilor să te cearnă puţin, ca să vezi tu însuţi unde te afli. Să se vadă mândria, să se smerească inima ta. Să afli că eşti om, să te cunoşti pe …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,