Tag: domnul

Bizuiţi-vă pe Domnul

Eu sunt; nu vă temeţi! (Marcu 6, 50)
În timpul furtunii, când Apostolii erau cuprinși de spaimă, a răsunat deodată glasul cunoscut: Eu sunt; nu vă temeţi! – şi furtuna a încetat îndată, și vântul s-a potolit. Ucenicii au fost uimiţi din cale afară de această schimbare neașteptată. De unde această uimire, de vreme ce în ajun fuseseră martorii unei …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Domnul îți trimite om spre mântuire

Viața de familie e ca un poligon de testare a calității iubirii noastre. Numai dragostea autentică poate depăși greutățile, poate sprijini în clipa cea grea, poate să nu trădeze, ci să prețuiască ceea ce are, să nu inventeze, ci să privească situația cu ochi lucizi – iar toate premisele născocite, false, idealizarea, visarea se sfârșesc prin dezamăgire, mânie, ciudă, agresiune …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

“Nădăjduieşte în Domnul şi fă bunătate şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te cu bogăţia lui

“Nădăjduieşte în Domnul şi fă bunătate şi locuieşte pământul şi hrăneşte-te cu bogăţia lui.

Desfătează-te în Domnul şi îţi va împlini ţie cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta şi nădăjduieşte în El şi El va împlini.

Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ca lumina de amiază. Supune-te Domnului şi roagă-L pe El; nu râvni după cel …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Domnul a spus-o limpede: un singur lucru este de trebuinţă, toate celelalte sunt de însemnătatea a doua

“Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti, dar un singur lucru este de trebuinţă; Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea. (Luca 10, 41-42)

Domnul a spus-o limpede: un singur lucru este de trebuinţă, toate celelalte sunt de însemnătatea a doua, vor apărea de la sine, în măsura în care vom …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Aşa şi Domnul are necazuri cu noi

Părinţii noştri vor să fie copiii lor totdeauna mulţumiţi, bucuroşi, recunoscători şi mulţumitori pentru toată osteneala şi jertfa lor. Şi când văd că pruncii lor sunt trişti, nemulţumitori şi supăraţi, atunci le este greu.

Asemenea şi Tatăl nostru cel ceresc: ne-a dat totul, iar noi suntem veşnic mâhniţi de ceva. Este ca atunci când o mamă îi face copilului toată …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Fii cu Domnul în fiecare zi, clipă de clipă!

Dintru început ia-ți îndreptar credința, ca să dai rost și noimă vieții tale, s-o cârmuești, adică, cu toate ale sale către Dumnezeu. Fără de El e vană și deșartă, și nimicnicie. Cu El, viața-i bogată și plină de tâlc.

Fii cu Domnul în fiecare zi, clipă de clipă.

Fă-ți cale către El cu faptele și gândurile tale.

Cel care le-a …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Rugăciune de lăsare în voia lui Dumnezeu, a Sfântului Isaac Sirul

Îmi plec genunchii, Dumnezeule, înaintea măreției Tale și mă plec până la pământ înaintea Ta; căci fără să fi cerut de la Tine să fiu, m-ai adus la existență.

Înainte de a mă fi plămădit în sânul maicii mele, ai cunoscut viața mea învolburată și pornită spre alunecare, dar asta nu Te-a oprit să mă creezi și să-mi dai toate …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: , ,

Nu trebuie să stăruim să facă Domnul ce vrem noi şi când vrem noi

Când Domnul nu ne dă ceva ce noi Îi cerem cu insistenţă, se întâmplă două lucruri: ori nu ne dă spre binele nostru, ori nu ştim noi cum şi când să-I cerem! Şi nu e exclus, uneori, ca ambele aspecte să fie valabile în acelaşi timp!

În primul caz, nimeni nu poate şti de ce – căile Domnului şi voia …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Și acum, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns și tânguire

În Vechiul Testament, în afară de posturile regulate ale poporului israelitean sau ale unui anumit grup de oameni, avem și posturi individuale, personale am spune. De pildă: A postit profetul Moise patruzeci de zile și patruzeci de nopți pe muntele Sinai când a fost să primească de la Dumnezeu cele zece porunci. „Pâine nu a mâncat și apă nu a …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

„Mergi cu Domnul”. În acest caz eu nu am nici-o putere: nu am dreptul să încalc binecuvântarea mamei, pentru că ea este de la Dumnezeu”.

Suntem datori să purtăm Sfânta Cruce și să n-o scoatem niciodată, până la moarte. Creștinul fără cruce e ca ostașul fără armă și dușmanul cu ușurință îl biruie pe el. Trebuie să ne însemnăm cu Sfânta Cruce corect. Crucea este păzitoarea lumii, frumusețea Bisericii, salba îngerilor și dracilor rană. De aceea fiecare creștin trebuie să cintească Crucea lui Hristos și …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,