Tag: DOMNULUI

Casa Domnului

Într-o seară de iarnă, o tânără familie stătea în jurul mesei. Tatăl era trist şi apăsat de griji, iar mama plângea, ţinându-şi faţa în palme. Fetiţa lor cea mică, mirată de această situaţie, se apropie încet şi întrebă:.
– Mamă, de ce plângi?

– Fata mea, sunt zile grele nu mai avem bani şi pentru a putea trăi am vândut …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

NUMAI MAICA DOMNULUI SINGURĂ ESTE GRANIȚĂ UNICĂ ÎNTRE FIREA CEA CREATĂ ȘI CEA NECREATĂ

Dacă cele nouă cete ale îngerilor ar cădea din Cer și ar deveni demoni, dacă toți oamenii ar deveni răi, dacă toate făpturile, cerul, luminătorii, preoții, animalele s-ar lepăda de Dumnezeu – toate aceste rele ale făpturilor, comparate cu plinătatea sfințeniei Născătoarei de Dumnezeu, nu ar fi posibil să-L întristeze pe Dumnezeu.

Numai Maica Domnului singură este graniță unică între …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Maica Domnului ca exemplu pentru noi – părintele Teologos

Astăzi o să vorbim puțin despre Maica Domnului, dar puțin diferit o să vorbim, pentru că Maica Domnului a fost singura persoană care a ajuns la semănarea cu Dumnezeu, să știți, care a devenit dumnezeu după har, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Trebuie să știm că toți oamenii au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. După chip suntem toți …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Maica Domnului și darurile sale pentru cei ce se ostenesc în biserică

Acesta stând cu frică, cu luare aminte și cu cucernicie la cântarea de dimineață în adunarea bisericii, a văzut intrând în biserică pe Preasfânta Fecioară cea prealuminată, cu doi îngeri prealuminați, un înger mergea înaintea ei purtând o făclie, iar altul în urmă; apoi ea mergea printre frați și le împărțea daruri.

Cuviosul Atanasie de la Aton, zidind o frumoasă …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Maica Domnului este numită Născătoare de Dumnezeu, nu în înţelesul că L-a născut pe Dumnezeu, că înainte de a fi Dumnezeu a fost Maica Domnului

Vorbind cu Maica Domnului spunem: „Pe tine, Maica lui Dumnezeu, cea mai presus de minte şi de cuvânt.” Cum e Maica Domnului? Mai presus de minte şi de cuvânt. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă: cuvântul nu o cuprinde, iar mintea nu o înţelege. Stăm copleşiţi de măreţia Maicii Domnului, în faţa Maicii Domnului: „Cea mai presus de minte şi de cuvânt, …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Harul lui Dumnezeu nu vine cu sila la noi

– Câtă vreme este harul cu noi? a întrebat un credincios pe Părintele Cleopa. Iar el a răspuns:

– Cât trăim. Numai dacă îl căutăm. Dar dacă nu-l căutăm, după ce am murit, nu mai este cu noi.

– Cum putem câștiga harul lui Dumnezeu?

– Harul lui Dumnezeu îl primim de la Botez și îl păstrăm în noi prin …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Să vă rugaţi Domnului pentru ziua care a trecut, oricât de grea a fost, să-l rugaţi pentru o noapte bună şi să cereţi iertare!

„Seara, când sunt istovit de truda zilei, nu am poftă de rugăciune. De altfel, pentru ce să mă rog?…”

Dar cum este cu putinţă să nu ai nicio dispoziţie să comunici cu Domnul, chiar şi când eşti istovit trupeşte? Nu cumva crezi că doar petrecerile îl revigorează pe om? Nu, acestea îl istovesc mai mult, în vreme ce rugăciunea atrage …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Maica Domnului este acolo unde curg lacrimi fierbinţi din cauza necazurilor

Puterea dumnezeiască a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu se manifestă, nu doar în cutezanţa fără asemănare a rugăciunilor Ei, dar şi în revărsarea necontenită şi nesecată asupra noastră a înaltei Ei milostiviri, nedespărţită de această cutezanţă.

Ne putem da seama cât de mari sunt aceste rugăciuni, dacă facem următoarea comparaţie: îndurările care izvorăsc de la sfinţi, ca urmare a rugăciunilor noastre, …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , , ,

Atâta valoare are Maica Domnului, încât covârșește toate puterile cele de sus și cele de jos

Când vezi icoana Maicii Domnului cu Pruncul Hristos în brațe, tu știi ce vezi acolo? Cerul și pământul! Cerul este Hristos, Cel mai presus de ceruri, Ziditorul cerului și al pământului; și Maica Domnului reprezintă pământul, adică toate popoarele de pe fața pământului, că ea este din neamul nostru. Este din seminție împărătească și arhierească.

Atâta valoare are Maica Domnului, …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Nu se intră în Împărăția lui Dumnezeu pentru că ai venit la biserică…

Nu se intră în Împărăția lui Dumnezeu pentru că ai venit la biserică.

Nu se intră în Împărația lui Dumnezeu pentru că te-ai închinat și ai aprins lumânări.

Se intră în Împărăția lui Dumnezeu atunci când vii pregatit cu haina de nuntă, cu haină de Cină. Haina aceasta de Cină este o haină spirituală, duhovnicească.

Este tot ceea ce facem …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,