Tag: februarie

Se rostește pe 28 Februarie, o Rugăciunea puternică spre Sfântul Vasile Mărturisitorul pentru protejarea familiei de rele

”Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Vasile. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele lor și ne protejezi familiile celor ce aleargă la tine cu credinţă.

Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rugăciunea din 27 februarie, se rostește către Sfântul Procopie pentru luminarea și limpezirea minții

“Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Procopie, părintele nostru.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Luminându-te cu Lumina şi cu Strălucirea cea peste fire a lui Hristos, ai nimicit năvălirile patimilor prin cumpătare, strigând …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Citește azi, 26 februarie, Rugăciunea către Sfântul Porfirie și EL te va proteja de boală și probleme

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , , ,

Rugăciunea pe care trebuie să o spui astăzi, 24 februarie

„Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă că astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajba am să fac şi astfel, ţinând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi că rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, că nici umbră gândurilor rele să …

Citeste mai mult >

Filed under: Învățături, Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune azi, 22 februarie, spre vindecare și protecție: Canon de rugăciune la Sărbătoarea Aflării moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Pe Faraon cel ce se purta pe car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut oarecând minuni, lovind în chipul Crucii …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Sfântul Timotei ne scoate din păcat și necaz! Spune astăzi, 21 februarie, rugăciunea închinată lui

Dumnezeul părinţilor noştri, Care Te porţi pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile părinţilor noştri, îndreptează viaţa noastră în pace.
Pe tine steaua cea înţelegătoare, care ai strălucit plin de lumină, părinte, cu înălţimea înfrânării şi ai luminat inimile credincioşilor, pururea te lăudăm, Fericite Timotei.

Neprihănit te-ai arătat cu adevărat Celui …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rostește astăzi, 17 februarie, Rugăciunea Sfântului Teodor Tiron pentru luminarea casei

”Mari sunt faptele credinţei! În izvorul văpăii ca într-o apă de odihnă Sfântul Mucenic Teodor s-a bucurat. Că în foc cu totul fiind ars, ca o pâine plăcută Preasfintei Treimi s-a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Luptând până la capăt, mucenice al lui Hristos, lupta cea Dumnezeiască şi călătoria săvârşind-o, păzind credinţa, ai aflat cununa Dumnezeieştii …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rostește azi, 12 februarie, spre vindecare, Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Meletie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Pe Faraon cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, lovind în …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Rugăciunea scurtă a Sfântului Vlăsie, rostită astăzi, 11 februarie, îndepărtează relele din casă

Nu îmi este nădejde sfinte de nu-mi vei ajuta tu, nu aflu milă de nu-l vei face milostiv mie pe Cel ce te-a sfinţit pe tine.

Rugăciune Sfântul Vlăsie – Nu am lucru bun, ci numai nădejde că tu te rogi pentru mine şi pentru aceea sfinte nădăjduindu-mă spre ruga ta şi milostivirea lui Dumnezeu nu mă voi teme de …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , , ,

Citește azi, 10 februarie, Rugăciunea Sfântului Haralambie făcătorul de minuni, pentru vindecarea de orice boală

 „Sfinte Mucenice Haralambie, primeşte această rugăciune pe care cu umilinţă ți-o aducem şi ne izbăveşte din toate necazurile!

Rugăciune Sfântul Haralambie – Deşi suntem bolnavi și nevrednici milostivirii tale pentru păcatele noastre cele multe şi grele pe care le săvârşim în tot timpul vieţii noastre şi în tot ceasul, totuşi, cunoscând bunătatea ta cea mare pe care ai arătat-o celor …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,