Tag: hristos

Hristos niciodată n-a făcut vreo observaţie asupra trupului vreunui om

“Hristos niciodată n-a făcut vreo observaţie asupra trupului vreunui om.

El nu i-a spus lui Zaheu:

-Cât eşti de mic!
nici lui Iuda:

-Cât eşti de urât!
nici slăbănogului:

-Cât eşti de slab!
nici leprosului:

-Cât de rău miroşi!

El a petrecut neîntrerupt cu realitatea din oameni, adică cu sufletele – căci sufletul le vorbea sufletelor, şi sufletul tămăduia şi …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Pentru păcatele lui, Hristos plânsese odată cu el, dar nu cu lacrimi de om, ci cu lacrimi de sânge

Un tânăr monah era tare mâhnit că niciodată nu i se arătase Domnul, în vis sau altfel, că niciodată nu vorbise măcar cu unul din Sfinţii lui Dumnezeu.

El auzise că Dumnezeu s-a arătat tuturor fraţilor şi că mulţi fraţi vorbeau zilnic cu sfinţii şi atunci hotărî să renunţe la călugărie.

A lepădat hainele călugăreşti, apoi în lume, într-o singură …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Hristos și bogații

Chiar dacă este bogat în lumea aceasta, omul nu poate fi pe deplin fericit căci bunurile materiale, efemere și înșelătoare, nu pot niciodată să-i dea sentimentul împlinirii şi nici arvuna vieţii veşnice. Bogăția nu este rea în sine, atunci când este agonisită cu dreptate fie prin moștenire sau prin muncă cinstită. Rea este proasta ei întrebuințare prin alipirea sufletului de …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Micul dejun cu Hristos

Unul din sfinţii Bisericii scria despre citirea cuvântului lui Dumnezeu:

„Cei ce s-au preumblat printr-o minunată grădină nu pleacă de bună voie fără a lua cu ei patru-cinci flori, ca să le simtă parfumul şi să le poarte cu ei întreaga zi. „

Canonul 27 spune că Scriptura trebuie citită acasă din zori. Iisus a spus ucenicilor Săi într-o dimineaţă, …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Hristos a pătimit și S-a răstignit ca să ne arate că nu mai suntem singuri în suferință

La Taina Spovedaniei, preotul are misiunea de a-l ajuta pe credincios să scoată la iveală nu numai păcatele, mizeriile şi răutăţile făcute (să le vădească paguba vremelnică şi veşnică pe care o aduc omului), ci mai ales frumuseţile interioare latente din fiecare om.

De aceea, orice om trebuie primit cu delicateţe şi înţelegere, cu durere şi cu dragoste, ajutându-l să …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Îl avem pe Hristos în noi, de la Botez, ca apărător și ajutor tainic

Sfântul Ioan Scărarul spune că toate gândurile nedescoperite părintelui duhovnic se transformă în fapte şi că, dimpotrivă, rănile cele descoperite nu cresc, ci mai degrabă se tămăduiesc.

Din experienţă, vedem că fără ajutorul lui Dumnezeu omul este foarte slab şi neputincios în lupta duhovnicească. În această luptă, după cuvintele Cuviosului Marcu Ascetul, avem un singur ajutor, unul tainic, aflat în …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Hristos a Înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le

În ziua luminatului praznic al Învierii lui Hristos, în toată Săptămâna Luminată, precum și la Odovania Paștilor (miercuri, înainte de Înălțarea Domnului), rugăciunile dimineții și ale serii sunt înlocuite de rostirea Ceasurilor, după următoarea rânduială:

Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Hristos Învie în toți

Am ajuns, iar, în mare,

La peștii răpitori,

Cu drapelul credinței.

Să mă vadă smerită,

Renăscută, după Învierile

Din inima lor.

Să le fiu acoperământ

De la rănile nopților

Când îi visam iar, casa mea.

M-au întrebat cât de frumoasă

Ne este viața șchiopătând

Până la această dreptate.

Am atins a scrie cum toți peștii

S-au dezbrăcat de înstrăinare,

Luminând …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

La Hristos este bucuria. Hristos preface patima în bucurie

Libertatea nu se câştigă dacă nu ne slobozim lăuntric din legături şi din patimi. Iar asta, fireşte, numai cu Hristos se face. La Hristos este bucuria. Hristos preface patima în bucurie.

Aceasta este Biserica noastră, aceasta este bucuria noastră, aceasta este totul pentru noi. Şi omul pe aceasta o caută astăzi, şi ia otrăvuri şi narcotice, ca să vină asupra …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

‘Ca ni se naște Hristos sa ne fie de folos…’

Hristos a adăstat timp de nouă luni în pântecele unei Fecioare, apoi S-a născut fără să strice pecetea acelei feciorii. La Naştere, Hristos ne este înfăţişat de colinde, pe de o parte, a fi un copil ca toţi copiii; El a luat firea omenească în toată fragilitatea ei: “Şi cu lapte S’a crescutu / În scutece S’a’nfăşatu / Şi în …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,