Tag: IISUS

El, Iisus, asumă în viața Sa moartea pentru noi și păcatele noastre

Suntem încă în freamăt de sărbătoare. Pentru cine știe tipicul liturgic al Bisericii – modul în care se întretaie timpul Bisericii, liturgic, cu acel al cotidianului, timpul civil – înțelege cât de important este să stai de partea lui Hristos în cronometrarea vieții. Noaptea de Revelion, cum ne place să o numim, este o astfel de icoană a alegerii. Între …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Când vine Hristos în suflet, dispar toate problemele

„Acolo unde există iubirea lui Hristos, singurătatea se risipește. Ești liniștit, bucuros, plin. Nici melancolie, nici boală, nici apăsare, nici frământare, nici tristețe, nici iad. Hristos este în toate gândurile tale, în toate faptele tale.

Ai harul și poți suferi toate pentru Hristos.

Poți chiar să și pătimești pe nedrept. Să rabzi nedreptățile pentru Hristos, ba chiar cu bucurie. Precum …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Rugăciunea lui Iisus – cea mai scurtă cale spre ajutorul lui Dumnezeu

Orbii au rostit cuvintele „Fiul lui David, ai milă de noi” (Matei 20, 30), ceea ce înseamnă „Iisuse, ai milă de noi” şi le-a fost redată vederea; leproşii au spus-o şi s-au vindecat de lepra lor (Luca 4, 27) etc.

Rugăciunea „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!” are două puncte de sprijin: cel dogmatic – recunoaşterea …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,

Iisus este binevenit în casa ta? Amin

Cum trebuie sa se incheie fiecare rugaciune crestina?

Cei cu inimile pline de mângâierea harului nestricăcios pot să rabde toate lipsurile şi năpastele, prefăcându-le într-un praznic al bucuriei duhovniceşti; însă foamea unei inimi împietrite, de la care s-a depărtat mângâierea dumnezeiască, este o suferinţă fără alinare.

Nu este chin mai mare decât acela al unei inimi nesimţitoare şi învârtoşate, care …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Canon de pocăință către Domnul nostru Iisus Hristos

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto¬rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm¬plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și …

Citeste mai mult >

Filed under: Învățături, RugaciuniTagged with: ,

Cine te-a învăţat rugăciunea lui Iisus?

Stareţul a mai spus: „Un frate l-a întrebat pe altul: «Cine te-a învăţat rugăciunea lui Iisus?».

Acela a răspuns: «Diavolii». «Dar cum se poate?».

«Da, ei mă tulbură, cu cugete păcătoase, iar eu fac, tot fac rugăciunea lui Iisus şi aşa m-am obişnuit»”. „Iar când încep să te răscolească, roagă-te aşa: «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

“Unde voi fi Eu veți fi și voi!”

“Iubiții mei, vă rog din suflet, legați-vă și uniți-vă cu Cerul!

Acest Pământ, și tot ce este pe el, va arde! Dumnezeu S-a dus la Ceruri să pregătească un loc și a zis: “Unde voi fi Eu veți fi și voi!”

Hai să pornim pe acest drum, pe această cale frumoasă! Nu pierdeți ultima chemare! Vedeți cum batjocoresc acești oameni …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Cel ce ne întărește pe noi și ne păzește și care lucrează prin noi este Hristos

Să nu ne temem de altcineva, decât de Dumnezeu.

Dacă ne vom teme de El și-L vom avea în inima noastră și în mintea noastră și în gura noastră totdeauna, tot iadul n-are ce ne face.

Nu cu puterea noastră.

Noi suntem praf și cenușă. Cel ce ne întărește pe noi și ne păzește și care lucrează prin noi este …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Rugăciunea grabnic ajutătoare către Mântuitorul Iisus Hristos pentru izbăvire de boală

Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris¬toase!

Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri¬mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas¬tră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme¬rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: ,

De ce l-a trădat Iuda pe Iisus cu un sărut. Explicația incredibilă a oamenilor de știință

Iuda Iscariotul a rămas în istorie ca discipolul care l-a trădat pe Iisus pentru bani.

Dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus, ”doar Petru are mai multe referiri în Biblie decât Iuda”, scrie William Klassen în cartea sa, Judas: Betrayer or Friend of Jesus?”.

În ciuda faimei sale, în realitate se știu foarte puține lucruri despre Iuda, conform sciencealert.com. Povestea …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,