Tag: IMPARTASANIE

Pregătire pentru dumnezeiasca împărtășire de Crăciun

La Sfânta Liturghie, precum am spus, Îl avem cu adevărat pe Hristos, avem cu adevărat întreaga Lui viață, avem Nașterea Lui, învățătura Lui, propovăduirea Lui, avem moartea Lui, Învierea Lui. La Sfânta Liturghie, în această Taină. Pe toate acestea le va spune Sfânta Liturghie și tu stai și dormi ? Și pentru ce dormi ?

Problema este să ne aflăm …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

La împărtășanie, Îl primim pe Dumnezeu în alcătuirea ființei noastre

„Intră în alcătuirea mădularelor mele, arde spinii tuturor păcatelor mele, sfinţeşte-mi gândurile, împreună cu oasele şi încheieturile, arătă-mă sălaş numai Duhului Tău…” 

Într-o rugăciune pe care o rostim noi şi cu care ne rugăm noi după ce ne împărtăşim cu dumnezeieştile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereştile, de viaţă dătătoarele lui Hristos Taine, zicem, rugându-L pe Domnul Hristos: „Intră în alcătuirea

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Nu vă împărtășiți înainte de a rosti rugăciunea lui Simeon Metafrastul

Întotdeauna înainte de a lua sfânta împărtășanie, sfinții părinți ne îndrumă să ne curățăm sufletul de păcate.

Este momentul când trebuie să rostim rugăciunea Sfântului Simeon Metafrastul, de mare ajutor pentru liniștirea sufletului.

„Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune,

Pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sângiuri ale …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: