Tag: iulie

Pe 21 iulie se rosteste Rugăciunea Sfântului Partenie pentru sanatate

“Ierarhe al lui Hristos, Partenie, purtătorule de Dumnezeu, care ai primit dar îmbelşugat, lucrează cu folos, ca prin mijlocirile tale să ne aperi pe toţi de mulţimea primejdiilor şi a durerilor, şi de mânia demonilor păzeşte-ne, Părinte, pe noi toţi, tu care eşti mijlocitorul nostru înaintea lui Hristos Dumnezeu.

Sfinte Ierarhe Partenie din Lampsakos, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi!…

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se citește pe 20 iulie, de Sfantul Ilie ceastă rugăciune pentru curățire

“Preamărite și preaminunate proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc;

Invrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se citește pe 16 iulie, Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Atinoghen, cu cei 10 ucenici ai săi

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Atinoghen, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 15 iulie, Rugaciunea Sfintilor Chiric si Iulita pentru implinire de dorinte

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre si implineste dorintele, Hristoase Dumnezeule.

Propovăduind pe Cuvântul, Cel Ce cu adevărat S-a născut din Tatăl şi S-a întrupat din Fecioara, v-aţi făcut mărturisitori patimilor …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 14 iulie, Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim Aghioritul

Săltaţi şi vă veseliţi, popoare, că, iată, în prisosul bucuriei se arată astăzi pârga cea sfântă a Athosului, folositorul şi mângâietorul nostru, blândul Nicodim.

Căci prin râvna cea după Hristos Biserica o a luminat, îndreptând cele stricate şi părăsite prin nebăgare de seamă şi trecerea cu vederea, iar acum înaintea Sfintei Treimi neîncetat se roagă pentru sufletele noastre.

Pe tine, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se citește pe 8 iulie Rugaciunea Sfintilor Epictet si Astion pentru iertare pacate si vindecare sufleteasca

“Sfinților mucenici Epictet și Astion, căutați acum spre noi, cei ce cu umilință cădem înaintea sfintei voastre icoane și cinstim sfintele voastre moaște și ca unii ce v-ați învrednicit de mare cinste înaintea Atotputernicului Dumnezeu, rugați-vă Acestuia să ne izbăvească de toate necazurile și primejdiile și să dea iertare de păcate sufletelor noastre.

Și ca cei ce sunteți podoaba și …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: , ,

Citeste pe 7 iulie, Rugaciunea Scurta a Sfintei Chiriachi pentru iertarea de pacate si implinirea dorintelor

“O, prea sfântă și întru tot lăudată mare muceniță Chiriachi, care pentru Hristos ai pătimit, ca pildă să ne fii de adevărată credință și răbdare, primește acum această smerită rugăciune, de la noi nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri grabnic folositor alergăm, cinstind sfintele tale moaște și chipul icoanei tale, în genunchi, care …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Sfantul Sisoe. Ce rugaciune se spune in ziua de 6 iulie

„Slujindu-te de rugăciuni neîncetate, ai lepădat stricăciunea patimilor de la suflet şi ai curăţit vederea cugetului tău. Drept aceea, Sfinte Sisoe, te-ai învrednicit ca un prooroc a vedea mai înainte cele viitoare, cu bună credinţă cântând: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Sfinte Cuvioase Părinte Sisoe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.Îngereşte ai vieţuit fiind în trup, cuvioase …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Citeste pe 5 iulie Rugaciunea Scurta a Sfantului Atanasie Athonitul pentru iertare pacate si implinire dorinte

“De viaţa ta cea în trup s-au minunat cetele îngereşti, cum, cu trupul, la luptele cele nevăzute ai ieşit, pururea mărite şi ai rănit cetele demonice. Pentru care, Sfinte Atanasie, Hristos ţi-a răsplătit cu bogate daruri. Drept aceea, părinte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele si sa se implineasca dorintele noastre.

Având numirea nemuririi, cât ai fost cu …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 4 iulie: Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Marta

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Marta, duhul tău.

Rănită fiind cu dumnezeiescul dor al bunătăţilor …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,