Tag: iunie

Minunea aceasta s-a întâmplat în noaptea de 27 spre 28 iunie

Această sfântă icoană a Maicii Domnului se află la Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, de la care și-a luat și numele de Prodromița.

În anul 1863, în timpul lucrărilor de construire ale Schitului Prodromu de la Muntele Athos, cuvioșii Nifon și Nectarie căutau un iconar care să zugrăvească pe lemn o icoană a Maicii Domnului cu totul deosebită, …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Rugăciunea care se spune pe 30 iunie către Sfântul Ghelasie de la Râmeţ

Către tine, Sfinte părinte Ghelasie, înălţându-ne gândurile, cu umilinţă şi cu căldură ne rugăm: caută din înălţimea plină de slavă a cerului şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorările noastre.

Şi roagă pe Stăpânul şi Dumnezeul nostru cel ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu ştiinţă şi cu neştiinţă, le săvârşim neîncetat, că şi pentru …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Sfinții Petru și Pavel, 29 iunie. Rugăciunea care te apără de boli și necazuri

„Pe Voi, Apostoli slăviţi ai lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi.

Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune cu evlavie, pe 28 iunie: Canon de rugăciune la Sărbătoarea Aducerii moaştelor Sfinţilor Mucenici doctori fără de arginţi Chir şi Ioan

Minunile sfinţilor Tăi mucenici, zid nebiruit ne-ai dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule; pentru rugăciunile lor, sfaturile păgânilor le risipeşte şi sceptrurile Împărăţiei le întăreşte, ca un bun şi de oameni iubitor.

Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a izbăvit din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Cu harul …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 27 iunie Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini

În răbdare ţi-ai agonisit plata ta, părinte cuvioase; în rugăciuni neîncetat răbdând, pe săraci iubind şi pe aceia îndestulând. Ci te roagă lui Hristos Dumnezeu, Sfinte Samson, milostive fericite, să mântuiască sufletele noastre.

Veniţi, popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul, pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, că S-a …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 26 iunie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios David din Tesalonic

Întru tine părinte cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte David, duhul tău.

Calul şi călăreţul în Marea Roşie, Cel …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune astăzi, 24 iunie, Canon de rugăciune la Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul

Proorocule şi Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine nu ne pricepem noi, cei ce cu dragoste te cinstim; că nerodirea celeia ce te-a născut şi amuţirea părintelui tău s-a dezlegat, întru slăvită şi cinstită naşterea ta şi Întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduieşte.

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Se spune pe 20 iunie Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cu voia Ta, Doamne, întru înfricoşare pământească s-a schimbat firea apelor, cea mai înainte lesne vărsătoare; …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rugăciune către Sfântul Apostol Iuda Tadeu, 19 iunie

„O, Sfinte Iuda Tadeu, ruda a Domnului nostru Iisus Hristos, apostol și martir glorios, strălucit în virtuți și puternic în minuni, credincios și grabnic ajutător al celor ce te
cinstesc și se încred în tine, privește cu ochi milostivi la cel ce astăzi aleargă la tine și cere mijlocirea ta.

Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

16 iunie. Sfântul care te va ajuta la sănătate și belșug. Rostește această rugăciune

“Condacul Sfântului Ierarh Tihon

Fecioara astăzi…

Întru sihăstrie de Dumnezeu iubitorule, sfinte, petrecând, puterea Mântuitorului de sus ai luat, idolii înşelăciunii ai surpat şi pe popoare le-ai mântuit, demonii ai gonit, bolile ai vindecat. Pentru aceasta te cinstim pe tine ca pe un prieten al lui Dumnezeu, Sfinte Tihone Preafericite.

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,