Tag: raspandim

Cum să răspândim pace, linişte, dragoste, bunătate şi toată lumea să ne îndrăgească:

Orice lucru pe faţa pământului şi în veşnicie e lucru dumnezeiesc, lucrare dumnezeiască, dar noi îndeobşte nu ne apucăm cu toată inima de lucru. Însă îndată ce ne apucăm de lucru şovăitori, înseamnă că nu ne-am încredinţat întru totul lui Dumnezeu, pentru a-I sluji ca şi îngerii şi sfinţii.

Iată, vedeţi, astfel trebuie să ne ostenim, pentru că Dumnezeul nostru …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,