Tag: RUG

Rugăciunea de miercuri către Fecioara Maria. Îndepărtează toată grija și tristețea

Cea mai puternică rugăciune către Fecioara Maria se rostește în fiecare miercuri și te ajută să scapi de gânduri negre, necazuri, spaimă și întristări. Este una dintre cele mai liniștitoare rugăciuni și este bine să fie rostită chiar de marți seara. Se spune cu candela aprinsă, în deplină liniște și cu evlavie. Dumnezeu te va auzi de fiecare dată.

Rugăciunea …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea de MiercuriTagged with: ,

Rugăciune de împăcare cu vrăjmaşii

Doamne, Iubitoriule de oameni, Împăratul păcii, Hristoase Dumnezeul nostru! Tu ai nimicit despărțitura vrajbei și pace ai dăruit oamenilor, ca în bunăvoire să petreacă și de viața cea adevărată să se bucure. Tu ai poruncit nouă a ne iubi unii pre alții și în pace a fi cu toți oamenii, mai cu seamă cu cei ce pe adevăratul Dumnezeu cunosc, …

Citeste mai mult >

Filed under: RugaciuniTagged with: , ,

Pe 13 august se spune Rugăciunea care te fereşte de rele!

Întărirea preoților, temelia dogmelor, trâmbița înțelepciunii și păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuții vrăjmași și închipuirile eretice cu tăria cunoștinței de Dumnezeu. Și în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Hristos, ca drept și sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Pe 28 iulie se spune Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu

Înger în trup, temelie a sihaştrilor, Sfântul Pavel Măritul, împodobitorul cel dintâi al Mănăstirii Xiropotamului, cheamă de sus mulţimea îngerilor; iar de jos adună cetele ucenicilor săi, ca să cânte cu cântări, dumnezeiască pomenirea sa.

Toată dăruirea la oameni de sus se pogoară, de la Tine, Părintele luminilor; pentru aceasta şi mie, celui ce doresc a lăuda cu cântări prealuminată …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Pe 26 iulie nu uita de Rugăciunea pe care este bine să o spui pentru a avea copii

Sfinte al lui Dumnezeu, Ioanichie, ne rugăm ție ca cel ce ești mijlocitor înaintea Tatălui Ceresc, să ne întărești în dreapta credință, să fim plini de dragoste față de aproapele, să avem în casele noastre binecuvantarea lui Dumnezeu, spor în cele ale noastre, pace și înțelegere. Ție ne rugăm ca fiii noștri să fie înțelepți, cu dragoste față de părinți, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune pe 23 iulie Rugăciunea care te scapă de toate fricile, Rugăciunea Sfântului Foca

“Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Foca, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dorind să laud astăzi Dumnezeiasca ta pomenire, luminează-mi sufletul cu Razele cele Luminătoare ale Duhului, păstorule …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Rugăciunea din 13 iulie, Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil. Cea mai puternică rugăciune pentru sănătate și noroc

„O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Tu pe …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune pe 11 iulie Rugăciune către Sfânta Olga, Împărăteasa Rusiei

Sfântă și întocmai cu Apostolii Mare Împărăteasă Olga, prima între sfinții Rusiei, rugătoare caldă și mijlocitoare a noastră către Dumnezeu!

La tine alergăm cu credință și ne rugăm cu dragoste: fii ajutătoarea noastră întru tot binele și precum în viața vremelnică te-ai ostenit să-i luminezi pe strămoșii Rusiei cu lumina sfintei credințe și să-i înveți să facă voia lui Dumnezeu, …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Se spune pe 10 iulie Canon de rugăciune către Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Mântuitorului Dumnezeu, Cel Ce a povăţuit pe popor prin mare, cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Calendar ortodox 2 iulie Rugăciune către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare

„Sfinte Ștefane Voievod, apărător al poporului român și grabnic folositor al tuturor creștinilor, ascultă rugăciunea pe care o înălțăm către tine, noi, nevrednicii.

Cunoaștem îndrăznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, Care ți-a ascultat rugăciunile tale. Drept aceea, te rugăm să ne auzi și tu pe noi când cerem ajutorul tău.

Ocrotește bisericile și mănăstirile în …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,