Tag: SFANT

Sfântul Mucenic Uar și copilul primit în ceata sfinților îngeri

„Du-te, fiule, la maica ta”. Însă băiatul se ținea bine de hainele sfântului și îl ruga: „Nu, stăpânul meu, să nu mă trimiți în lumea cea deșartă și trecătoare, ci oprește-mă aici”. Și întorcându-se spre mama sa, a mustrat-o: „De ce plângi așa, o, maica mea, pentru mine? Nu mă vezi în câtă slavă sunt aici, cum m-a rânduit Dumnezeu …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Se spune spre vindecare astăzi, 6 februarie, CANON DE RUGĂCIUNE LA Sf. Fotie cel Mare

Ca cel ce ești cu apostolii în ceruri împreună locuitor și ortodocșilor mare apărător, lumii drept învățător, iar eresurilor latinești dârz împotrivitor, Sfinte Fotie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L cu dinadinsul să mântuiască sufletele noastre.


Pe al Treimii apărător, veniți, o, iubitorilor de mărturisitori, să-l lăudăm noi toți cei ce ne-am izbăvit de viforul ereticesc prin învățăturile lui, pe grabnicul ajutător …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with:

Se rostește ASTĂZI, 4 FEBRUARIE, Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.

Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Isidor, duhul tău.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rugăciunea care se rostește numai pe 17 ianuarie, de Sfântul Antonie cel Mare! Face minuni pentru vaduve și necăsătoriți

„Bunule Părinte Antonie, cel ce durerile şi păcatele noastre le cunoşti, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale celor ce aleargă la mijlocirea Ta şi nu te uita la nevrednicia celor ce Te roagă, ci la slava şi mila lui Dumnezeu, pe care Tu L-ai mărturisit şi spre care se îndreaptă rugăciunea ce Ţi-o aducem.

O, slăvite făcător de …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Rugăciunea SPUSĂ ASTĂZI, 12 IANUARIE la Sfânta Tatiana te SCOATE din IMPAS

„O, Sfântă Tatiana, fecioară aleasă a Bisericii dreptmăritoare, ceea ce ai proslăvit pe Dumnezeu în mădularele tale cele muceniceşti, fii ocrotitoarea noastră în faţa necazurilor şi a primejdiilor. Tu, Sfântă Muceniţă, mireasă a lui Hristos Dumnezeu, ştiind cuvântul: „oricine va voi să-şi scape sufletul său îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Să spunem astăzi, 16 decembrie, Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Agheu

A prorocului Tău, Doamne, Agheu pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Lui Dumnezeu, Celui Ce a ajutat lui Moise în Egipt să scoată pe Israel, Aceluia Singur să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Prorocule Agheu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce stai înaintea lui Dum­nezeu cu chip Dumnezeiesc, ca un proroc adevărat, adu-ţi aminte, fericite, de …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with:

Se citește astăzi, 5 decembrie, Rugăciune de pocăinţă a Sfântului Anastasie Sinaitul

Să ştie tot creştinul, că dacă această rugăciune o va zice astăzi, cu umilinţă şi cu durere în suflet pentru păcatele făcute, chiar dacă ar veni asupra lui înfricoşatul ceas al morţii în această noapte, se va izbăvi de muncile iadului cu mila Milostivului şi Bunului Dumnezeu.

Îndurate şi Multmilostive Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Cel Ce ai venit în …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Să rostim astăzi, 29 septembrie, Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Chiriac.

Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with:

Să rostim astăzi, 13 septembrie, Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop

Iubitorule de nevoinţă şi râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioane! Părăsit-ai cele trecătoare şi ai ales pe cele veşnice, luat-ai jugul lui Hristos în Mănăstirea Prislop şi în peşteră pustnicească împreună cu îngerii L-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre!

Jugul nevoinţelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Prea Cuvioase Părinte …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Sozont, astăzi 7 septembrie

 „ Mucenicul Tău, Doamne, Sozont, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Stih: Sfinte Mucenice Sozont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te acum, preamărite, Făcătorului de bine, Domnului, să ne mântuiască de toate …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,