Tag: SFANT

Floarea rară, floarea Duhului Sfânt

Între creştini există un proverb : Pocăinţa este floare rară … nu creşte în orice grădină ! Dar de data aceasta, nu vom avea o meditaţie din Biblie, pentru că în continuare vom prezenta o floare, care este incredibilă, pentru cei care nu au văzut-o !

Este o orhidee, care se numeşte peristeria elata şi creşte în Panama, unde este …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Hula împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta oamenilor nici în lumea aceasta, nici în cealaltă

Ai citit în Evanghelie aceste spuse ale lui Hristos: tot păcatul şi toată hula se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta oamenilor nici în lumea aceasta, nici în cealaltă. Şi întrebi: ce este hula împotriva Duhului Sfânt?

Este hula împotriva adevărului şi vieţii care este de la Dumnezeu Duhul Sfânt. Necredinciosul, care urăşte …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Dacă te răzbuni cu lacrimi, Duhul Sfânt te va ajuta! Asta e arma asupra tuturor duşmanilor tăi! Ia aminte:

Dacă te răzbuni cu lacrimi, Duhul Sfânt te va ajuta! Asta e arma asupra tuturor duşmanilor tăi! Ia aminte

În unele dăţi este nevoie să mustri pe cineva, dacă corespunde cu sfatul Sfinţilor Părinţi; dar cel mai mult putem ajuta un suflet în alt fel… Un părinte, egumen la un schit, după ce a terminat slujba, a fugit după mine …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Sfântul Mucenic Uar și copilul primit în ceata sfinților îngeri

„Du-te, fiule, la maica ta”. Însă băiatul se ținea bine de hainele sfântului și îl ruga: „Nu, stăpânul meu, să nu mă trimiți în lumea cea deșartă și trecătoare, ci oprește-mă aici”. Și întorcându-se spre mama sa, a mustrat-o: „De ce plângi așa, o, maica mea, pentru mine? Nu mă vezi în câtă slavă sunt aici, cum m-a rânduit Dumnezeu …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Se spune spre vindecare astăzi, 6 februarie, CANON DE RUGĂCIUNE LA Sf. Fotie cel Mare

Ca cel ce ești cu apostolii în ceruri împreună locuitor și ortodocșilor mare apărător, lumii drept învățător, iar eresurilor latinești dârz împotrivitor, Sfinte Fotie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L cu dinadinsul să mântuiască sufletele noastre.


Pe al Treimii apărător, veniți, o, iubitorilor de mărturisitori, să-l lăudăm noi toți cei ce ne-am izbăvit de viforul ereticesc prin învățăturile lui, pe grabnicul ajutător …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with:

Se rostește ASTĂZI, 4 FEBRUARIE, Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.

Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Isidor, duhul tău.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Isidor, roagă-te lui

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: , ,

Rugăciunea care se rostește numai pe 17 ianuarie, de Sfântul Antonie cel Mare! Face minuni pentru vaduve și necăsătoriți

„Bunule Părinte Antonie, cel ce durerile şi păcatele noastre le cunoşti, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale celor ce aleargă la mijlocirea Ta şi nu te uita la nevrednicia celor ce Te roagă, ci la slava şi mila lui Dumnezeu, pe care Tu L-ai mărturisit şi spre care se îndreaptă rugăciunea ce Ţi-o aducem.

O, slăvite făcător de …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Rugăciunea SPUSĂ ASTĂZI, 12 IANUARIE la Sfânta Tatiana te SCOATE din IMPAS

„O, Sfântă Tatiana, fecioară aleasă a Bisericii dreptmăritoare, ceea ce ai proslăvit pe Dumnezeu în mădularele tale cele muceniceşti, fii ocrotitoarea noastră în faţa necazurilor şi a primejdiilor. Tu, Sfântă Muceniţă, mireasă a lui Hristos Dumnezeu, ştiind cuvântul: „oricine va voi să-şi scape sufletul său îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: ,

Să spunem astăzi, 16 decembrie, Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Agheu

A prorocului Tău, Doamne, Agheu pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Lui Dumnezeu, Celui Ce a ajutat lui Moise în Egipt să scoată pe Israel, Aceluia Singur să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Prorocule Agheu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce stai înaintea lui Dum­nezeu cu chip Dumnezeiesc, ca un proroc adevărat, adu-ţi aminte, fericite, de …

Citeste mai mult >

Filed under: Rugaciunea zileiTagged with: