Tag: sufletul

Sufletul ce şi-a simţit păcatele sale începe să plângă, căci le vede în lumina dumnezeirii

Spune Sfântul Ioan Scărarul că „plânsul după Dumnezeu este o tristeţe a sufletului [pentru păcate], o simţire a inimii îndurerate, care caută pururea fără odihnă pe Cel după care însetează… Plânsul sau străpungerea inimii este o mărturisire a păcatelor făcute de minte lui Dumnezeu, un dialog nevăzut, neîncetat şi îndurerat, în care sufletul îşi recunoaşte necontenit păcatele în faţa lui …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Sufletul se însoțește de „grija cea lumească”, uită de la Cine a venit

Femeia creștină se remarcă nu prin rugăciuni stereotipe sau discursuri, ci prin pilda de iubire creștinească, dovedită în toate lucrările și stările ei. Mărturisirea ei prin fapte devine cea mai înaltă pedagogie socială. Căci credința nu se pierde doar lepădându-se direct de ea, ci, adăugându-se acesteia, indirect, fapte, purtări și cuvinte necuviincioase, prin delăsare, prin lene duhovnicească, prin ignoranță, prin …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

“CINE ÎȘI PUNE SUFLETUL PENTRU CINEVA, ACELA ȘI-L VA CÂȘTIGA!”

Înțelegeți care este lucrarea talanților, a darurilor pe care le pune Dumnezeu în om? Slujirea celorlalți.

Fiecare om este înzestrat de Dumnezeu cu mari talanți (daruri)și este foarte important să înțelegem că aceștia ne sunt dăruiți nouă de un Dumnezeu personal.

Aceste daruri nu sunt însă simple zorzoane, nu sunt simple obiecte de paradă, simple manifestări și nu sunt nici …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Ce folos primeşte sufletul când îl pomeneşte preotul la Sfânta Proscomidie?

Când proscomidiesc, spunea Stareţul, văd su­fletele cum trec prin faţa mea şi cum mă roagă să le pomenesc. Să vreau să le uit, dar nu pot.

Când preotul scoate părticele şi pomeneşte nu­mele credincioşilor la Sfânta Proscomidie atunci se coboară îngerul Domnului şi ia pomenirile acestea şi le duce şi le pune la tronul Stăpânului Hristos, ca ru­găciuni pentru cei …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Fă să-și vadă sufletul…

Pe vremea când Dumnezeu și Sfântul Petru umblau pe pământ sub chipul unor moșnegi gârbovi sprijiniți în toiag și cu sandale rupte, se întâmpla să bată pe la ușile oamenilor la căderea nopții, iar de multe ori erau izgoniți.

Odată i-a prins noaptea pe câmp și, odată cu ea, o ploaie care le-a udat veșmintele și i-a umplut de noroi. …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: ,

Ce folos primeşte sufletul când îl pomeneşte preotul la Sfânta Proscomidie?

Când proscomidiesc, spunea Stareţul, văd su­fletele cum trec prin faţa mea şi cum mă roagă să le pomenesc. Să vreau să le uit, dar nu pot.

Când preotul scoate părticele şi pomeneşte nu­mele credincioşilor la Sfânta Proscomidie atunci se coboară îngerul Domnului şi ia pomenirile acestea şi le duce şi le pune la tronul Stăpânului Hristos, ca ru­găciuni pentru cei …

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,

Ce este sufletul și care sunt părțile lui

Conform Sfântului Ioan Damaschin, „sufletul este ființă simplă, vie, netrupească, nevăzută după fire pentru ochii trupești, rațională și intelectuală, fără formă, care se slujește de organul trupului și oferă acestuia viață, naștere, creștere și simțire.

Nu este separat de minte, ci mintea este partea lui cea mai curată (așa cum este ochiul pentru trup, la fel este mintea pentru

Citeste mai mult >

Filed under: ÎnvățăturiTagged with: , ,