Trei rugăciuni scurte către Maica Domnului, învață-le și te vor ocroti pe tine şi pe toţi ai tăi

Trei rugăciuni scurte către Maica Domnului

Trei rugăciuni scurte, pe care să le rosteşti aprinzând candela sau o lumânare lângă icoana Fecioarei preacurate, te vor ocroti pe tine şi pe toţi ai tăi.

Rugăciunea ”Cuvine-se cu adevărat”

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Amin.

Rugăciunea către Preacurata şi binecuvântata Născătoare de Dumnezeu

Preacurată şi binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Maria, Maica cea bună a Bunului Împărat, revarsă mila Fiului tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet şi, cu rugăciunile tale, mă îndreaptă spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii mele fără de prihană să o trec şi prin tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti una curată şi binecuvântată. Amin.

MAI POȚI CITI ȘI O minunată istorioară despre puterea rugăciunii către Maica Domnului

Rugăciunea la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 

Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea străinilor şi ajutătoarea săracilor, bucuria celor mâhniţi, acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii: dezleagă-l precum vrei, că nu am alt ajutor în afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună în afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: