Rugăciunea de APĂRARE la MILOSTIVIREA MAICII

Uşa milostivirii deschide, Preacurată Fecioară Maria, și nu ne lăsa să ne înecăm în marea păcatelor noastre, ci roagă-te pentru noi la tronul cel ceresc și la scumpul Fiul tău Iisus Hristos să ne lumineze mintea cu darul pocăinței, să ne spălăm sufletul întinat de păcate.

Vino în ajutorul nostru, Preasfântă Maică pururea Fecioară Maria, și ne fii grabnic ajutătoare în nevoile, necazurile şi bolile care năvălesc peste noi, în ispitele care ne înconjoară și ne acoperă cu dragostea ta de mamă cu sfântul tău acoperământ.

Alungă duhurile rele de la noi și roagă-te la bunul Dumnezeu să ne dăruiască cele de trebuință sufletelor și trupurilor noastre ca să nu pierim în focul cel de moarte al păcatelor noastre. Suntem slabi și neputincioși, de aceea cădem către tine, Preamilostivă Maică Fecioară, să mijloceşti la bunul Dumnezeu să ne întărească în dreapta credință și să ne dăruiască răbdare, evlavie, bună cucernicie, dragoste și smerenie. Că pe tine te cinstim, te lăudăm, te preafericim, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Amin.

Filed under: RugaciuniTagged with: ,